Obnova zahrady Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Vzhůru do holínek!

Vzhůru do holínek!
10. 10. 2019

Zahrada mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, nově zrekonstruovaná s podporou nadace, funguje a baví za každého počasí. Jasně se to ukázalo během jejího slavnostního otevření. Vytrvalý deštík neodradil od společně stráveného odpoledne v zahradě děti, učitele ani rodiče. 

Na nesnadnou C-E-S-T-U za zahradou, která naplní potřeby dětí i představy učitelů, se školka v Klenčí vypravila už v roce 2008. Postupovala malými krůčky, podle finančních možností, získávala zkušenosti a jasně si uvědomovala, co opravdu potřebuje. Učitelé chtěli environmentálně zaměřenou zahradu v souladu se školním vzdělávacím programem, uzpůsobenou celoročnímu využívání, volné hře i řízeným činnostem.

V roce 2016 podpořila úsilí pedagogů Nadace Proměny Karla Komárka. Tehdy odstartovala další etapa cesty za zahradou. Prostředí mělo přinést více podnětů pro samostatnou činnost dětí, podpořit různé styly učení, dětskou tvořivost a přírodovědnou inteligenci. Aktivity měly být zároveň pojítkem s projektem Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

Zahrada se měla stát zmenšeninou typického chodského venkova. Tomu odpovídaly i názvy jednotlivých jejích částí: náves, dvorek, dřevník, panská hráz nebo prostor za humny. Náves se rekonstrukcí více otevřela. Kromě několika původních herních prvků ji ozdobily květnaté záhony, velký dřevěný stůl pro společné tvoření i hodování a nový hmatový chodník. Původní asfaltová cesta ustoupila trávníku. Vznikla výrazná terénní úprava s písčitou panskou hrází, loďkou, jezírkem, stavidlem pro hospodárné hrátky s vodou i dovádění v blátě. U kůlny, která funguje zároveň jako domeček, vznikl malý les z kůlů. Část zahrady zvaná za humny si zatím ponechala ráz venkovského sadu s komunitním ohništěm.

V počátečních úvahách učitelů mělo jít spíš o promyšlené drobné úpravy. Ještě během přípravy projektu ale získal městys Klenčí pod Čerchovem možnost sehnat další finance na zateplení budovy školky. Obě stavby bylo potřeba dobře zkoordinovat a promyslet etapizaci prací. Tím se projekt protáhl o několik měsíců. Úpravou budovy školka získala nejen decentní kabát a úsporu energií. Nový, široký vstup do zahrady jí umožnil větší komfort při přechodech mezi budovou a venkem.

Přestože některé další úpravy školku do budoucna ještě čekají, zahrada už teď vypadá a funguje skvěle. Děti baví a dělá radost všem, kdo o ni usilovali. A to jak semknutému týmu zaměstnanců školky, tak rodičům, kteří na zahradě opakovaně sami přikládali ruku k dílu.

Obnovu zahrady mateřské školy v Klenčí navrhl architekt Petr Sladký z ateliéru VAS. Řídil se přitom zadáním, na kterém spolupracoval celý tým pedagogů. To, jak by zahradu chtěla do budoucna s dětmi využívat, školka řešila také s rodiči. A zapojila i studenty výtvarného oddělení Domažlického gymnázia, kteří zkoušeli ztvárnit, jak by si ideální zahradu v mateřské škole představovali oni. Následovala celá řada pracovních schůzek s architektem i radnicí, představení studie, její další precizování, shánění dalších finančních zdrojů, brigády s rodiči. Nadace Proměny poskytla školce kromě konzultací a metodického vedení 800 tisíc korun na přípravu projektové dokumentace a následnou realizaci stavby. Zhruba 260 tisíc korun uvolnil Městys Klenčí pod Čerchovem. Další podporu v řádu 100 tisíc korun školka získala v podobě materiálů, práce a služeb jako dar od rodičů nebo blízkých firem.

A co školce projekt přinesl kromě nové zahrady a nových možností?
Semknutí celého týmu zaměstnanců mateřinky. Užší spolupráci se zřizovatelem a porozumění v dalším směřování školky. Podporu řady rodičů, radost z nadšení pro společnou věc a jejich oporu v krizových situacích.

 

fotogalerie