Obnova zahrady Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Pozdržená obnova zahrady školky v Klenčí se rozjela na plné obrátky

Pozdržená obnova zahrady školky v Klenčí se rozjela na plné obrátky
4. 12. 2018

CESTA jako putování chodskou krajinou – hlavní myšlenka, která stojí za proměnou školní zahrady v Klenčí pod Čerchovem, konečně nabývá konkrétních obrysů. Než se na ni vydají první děti a nový venkovní prostor se otevře celoročnímu využití, zbývá škole ujít ještě pár kroků.

Zahájení stavebních prací na jaře 2018 zkomplikoval dodavatel stavby, který před zahájením realizace z projektu odstoupil. Školka tedy musela zajistit nového dodavatele a tak se zahájení vlastních stavebních prací pozdrželo. Složitější koordinaci stavby si vyžádal také fakt, že současně s proměnou zahrady došlo také k zateplení fasády budovy školy.

Děti se musely s užíváním zahrady na nezbytně nutnou dobu rozloučit. Nyní tráví čas venku převážně na lukách a v městysu.

Stavba byla předána dodavatelské firmě v červnu a postupně se začínají rýsovat jednotlivá stanoviště. V části nazvané „Na dvorku“ už stojí dřevěný domeček s prolézačkou z kmenů. Aktuálně už má stavba i hrazdičky z lan, kukátka do všech stran a stupátka. Ještě během podzimu mají být dokončeny modelace terénu tzv. „Panské hráze“ a přední část zahrady u vstupu do školky představující „Náves,“ kde se upustilo od původně plánované, nákladné úpravy plotu. „Náves“ se promění v příjemné místo setkávání, které vystřídá současné strohé pojetí „dopadovek“ s obrubníky. V plánu je také zastínění ve formě velkého slunečníku, cesta z různorodých materiálů jako alternativní hmatový chodník a místy ostrůvky bylinek s trvalkami. Na jaře projde úpravou také asfaltová cesta v areálu školky a budou dokončeny pískoviště, jezírko a blátoviště. 

Do projektu byl přizván i krajinný architekt, aby pomohl s výběrem druhů rostlin.

Děti, pedagogové, rodiče i další zúčastnění by se nové zahrady měli dočkat na jaře 2019, kdy je plánováno dokončení proměny. CESTA v podtitulu projektu zároveň předznamenává, že teprve čas a hlavně děti ukáží, co je třeba ještě vymyslet a jak se bude zahrada rozvíjet dál.

fotogalerie