Obnova zahrady Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Zamykání zahrady a příprava na proměnu

Zamykání zahrady a příprava na proměnu
13. 10. 2017

Plán učitelů z mateřinky v Klenčí pod Čerchovem přetvořit školní zahradu na přírodní učebnu pro děti vstoupil do další etapy. Zatímco se hledá dodavatel stavby, pedagogové ani rodiče nezahálejí.

Připravit prostor zahrady na zahájení hrubých zemních prací bylo cílem podzimní rodičovské brigády, jíž se zahrada tradičně „zamyká“ před tím, než se uloží k zimnímu spánku. Vedle běžného zazimování bylo proto tentokrát potřeba například rozebrat schodiště vedoucí k blátovišti či valouny z ještěrkoviště a vše přemístit k pozdějšímu využití. Prořezal se také pás keřů za školkou a rostliny z hmatového chodníku byly přemístěny na náhradní stanoviště.

Obnovu zahrady má podpořit také výtěžek z prodeje výrobků dětí a pedagogů během vánočního jarmarku na Staré poště.

Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře. Nejprve dojde ke zbudování tzv. Panské hráze, kde se předpokládají výraznější terénní úpravy a vytvoření nových prvků v přírodním duchu jako jsou hráz se stavidlem a zakopanou nádrží na dešťovou vodu, blátovištěm, pískovištěm a kameny. Počítá se také s vytvořením dřevěného domečku, šplhoviště a úpravou asfaltové cesty v areálu školky.

Současně s obnovou zahrady by mělo dojít také k zateplení pláště budovy školky. Dokončení projektu je plánováno na jaře 2019.

Hlavní myšlenkou proměny zahrady školky v Klenčí pod Čerchovem je CESTA ve smyslu putování chodskou krajinou, kdy jednotlivá stanoviště v zahradě reprezentují charakteristická místa, typická pro zdejší venkovská sídla. S novou zahradou má vzniknout přírodní učebna, kterou budou moci po celý rok využívat nejen děti ze školky, ale i jejich rodiče a sourozenci. Nová zahrada tak naváže na starší projekt Támhle je jablůňka, jehož cílem je rozvíjet environmentální vzdělávání dětí předškolního věku.

Více

fotogalerie