Obnova zahrady Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, kterou navštěvuje 50 dětí, se nachází v Plzeňském kraji. Tvůrci projektu pojmenovali obnovu zahrady ,,C – E – S – T - A“, jde tedy o dlouhodobý proces s cílem vytvořit přírodní učebnu, kterou mohou po celý rok využívat nejen děti ze školky, ale i jejich rodiče a sourozenci.

Obnova navazuje na projekt Támhle je jablůňka, jehož cílem bylo rozvíjet environmentální vzdělávání dětí předškolního věku. V rámci tohoto projektu vznikly na zahradě například vrbové chýše, hmatový chodníček, ještěrkoviště, bylinková zahrádka či kompostoviště.

Mateřská škola se rozhodla projekt obnovy zahrady dál rozvíjet a má za sebou práci na několika dalších návrzích proměn zahrady, na kterých se v rámci diskuzí spolu s učiteli a dětmi podílela i řada rodičů. Společně se účastní i pravidelných pracovních brigád na zahradě.

výběr projektuGrantová výzva 2015
realizacelistopad 2016 - květen 2019
náklady1 080 000,- Kč + nefinanční dary v řádu 100 tis. Kč (materiál, služby, lidská práce)
grant nadace800 000,- Kč
projektantIng. arch. Petr Sladký (Ateliér VAS)
rozloha1 700 m²